Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού

Συνδρομές

Τα μέλη της ΕΛΕΤΟΙΚ έχουν τα ακόλουθα προνόμια

  • Προώθηση του οικοτουρισμού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
  • Συνεργασία και δικτύωση με ομοειδής επιχειρήσεις του χώρου
  • Προώθηση της επιχείρησης στο παγκόσμιο δίκτυο της ΕΛΕΤΟΙΚ
  • Δυνατότητα πιστοποίησης μέσω του προτύπου EETLS
  • Έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου
  • Έμμεση εκπροσώπηση στη διαβούλευση με την πολιτεία
  • Εκπαίδευση – Επιμόρφωση
  • Συμμετοχή σε επιτροπές δραστηριοτήτων

Το κόστος της ετήσιας ατομικής συνδρομής μέλους της ΕΛΕΤΟΙΚ είναι 20 ευρώ.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής επιχείρησης μέλους της ΕΛΕΤΟΙΚ είναι 50 ευρώ.


    Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει τη δήλωση συγκατάθεσης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου https://www.greekecotourism.org/dilosi-sygkatathesis/ και ότι συμφωνώ για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το ΔΣ της Eλληνικής Εταιρείας Οικοτουρισμού