Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού

Για Εμάς

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ελληνική Εταιρία Οικοτουρισμού είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου και έδρα την Αθήνα. Επιδιώκουμε να βάλουμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο οικοτουριστικό χάρτη ως ιδιαίτερης σημασίας οικοτουριστικό προορισμό, και παράλληλα να προστατεύσουμε τους επιμέρους οικοτουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, να τους αναδείξουμε και να τους προωθήσουμε στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Επιδιώκουμε επίσης να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις-μέλη μας στην διεθνή αγορά του οικοτουρισμού, μέσω της ιστοσελίδας μας και των social media, αλλά και μέσω συμμετοχής μας σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια τουρισμού. Παρέχουμε τη δυνατότητα στα μέλη μας να πιστοποιηθούν με το διεθνώς αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σήμανσης Οικοτουρισμού (EETLS – European Ecotourism Labelling Standard, recognised by the GSTC) και να αποκτήσουν το αντίστοιχο σήμα ποιότητας (μοναδικό στην Ελλάδα) μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση.
Παρέχουμε υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση τόσο στις οικοτουριστικές επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να πιστοποιηθούν, όσο και στο κοινό, για τα πλεονεκτήματα και τη σημασία του οικοτουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης οικοτουριστικών προορισμών. Συνεργαζόμαστε με την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με άλλες ΜΚΟ, για να διαμορφώσουμε κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι η φυσική ομορφιά της Ελλάδας θα παραδοθεί αναλλοίωτη στις επόμενες γενιές.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.
 • Προώθηση της Ελλάδας ως οικοτουριστικό προορισμό διεθνώς και διασύνδεση των Ελληνικών οικοτουριστικών επιχειρήσεων με τη διεθνή τουριστική αγορά.
 • Εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη των οικοτουριστικών επιχειρήσεων ώστε να πιστοποιηθούν με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σήμανσης Οικοτουρισμού (EETLS – European Ecotourism Labelling Standard).
 • Πιστοποίηση οικοτουριστικών επιχειρήσεων με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σήμανσης Οικοτουρισμού EETLS – European Ecotourism Labelling Standard – το οποίο είναι αναγνωρισμένο για την Ελλάδα από το Διεθνές Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC).
 • Ενθάρρυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των οικοτουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
 • Διεξαγωγή ερευνών και μελετών γύρω από το αντικείμενο του οικοτουρισμού στην Ελλάδα.
 • Δημιουργία και διακίνηση οικοτουριστικών εκδόσεων με επίκεντρο την Ελλάδα.
 • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων για τα μέλη μας, την τουριστική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε τον οικοτουρισμό στην Ελλάδα και να προωθήσουμε την Ελλάδα διεθνώς ως οικοτουριστικό προορισμό. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι η διασύνδεση με τη διεθνή αγορά οικοτουρισμού και τους φορείς της, η συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς φορείς, η εκπαίδευση οικοτουριστικών επιχειρήσεων και κοινού και η πιστοποίηση και προβολή πιστοποιημένων επιχειρήσεων με το διεθνώς αναγνωρισμένο (από το GSTC) Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σήμανσης Οικοτουρισμού (EETLS).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. μας αποτελείται από μια ομάδα επιχειρηματιών τουρισμού, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, με κοινό στόχο την κινητοποίηση των Ελληνικών οικοτουριστικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων με συναφείς σκοπούς, ώστε ο Ελληνικός οικοτουρισμός να αποκτήσει μια δυναμική θέση στον παγκόσμιο χάρτη.

Πρόεδρος
Φούλη Παπαγεωργίου
Διευθύντρια  PRISMA – Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών

Αντιπρόεδρος
Φρόσω Δημητρακοπούλου,
Συν-Διευθύντρια, ECOCLUB, The International Ecotourism Club

Γενικός Γραμματέας
Κώστας Τενεκετζής
Ερευνητής Περιβάλλοντος – Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οικονομικός Επόπτης
Ναταλί Δολόγλου,
Ερευνήτρια ΕΜΠ

Τακτικό Μέλος
Iyad Kayali,
Γενικός Διευθυντής Medventure ΕΠΕ / Ecotourism Greece

Αναπληρωματικά Μέλη
Γιάννης Αβραμέας,
Ιδιοκτήτης και Διευθυντής της οικοτουριστικής εταιρείας «2407 – Mountain Activities»
Μαρίνα Παπαθανασίου – Βαλλή
Ιδιοκτήτρια και Διευθύντρια του οικοτουριστικού ξενώνα «Ελαιώνας»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟΙΚ

Για να διαμορφώσουμε το Σχέδιο Δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Οικοτουρισμού, συστήσαμε 3 Ομάδες Εργασίας

 1. Εταιρική ταυτότητα και προβολή
 2. Πιστοποίηση οικοτουριστικών επιχειρήσεων
 3. Πόροι και δικτύωση

Διαλέξτε την Ομάδα που σας ενδιαφέρει και ενώστε τις δυνάμεις σας μαζί μας για να διαμορφώσουμε το καλύτερο δυνατό Σχέδιο Δράσης!

Στείλτε μας τα σχόλια και τις ιδέες σας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.