Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού

Φύλακες της Φύσης – Αιτωλοακαρνανία

Το έργο «Φύλακες της Φύσης: Ενεργοί Πολίτες για την Αειφόρο Διαχείριση και Διαφύλαξη Προστατευόμενων Περιοχών» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρία Οικοτουρισμού (ΕΛ.ΕΤ.ΟΙΚ.)

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.

Το Έργο ανταποκρίνεται σε μια πάγια ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες λόγω της μεγάλης οικολογικής τους αξίας. Η διαχείριση των περιοχών αυτών αποτελεί το κλειδί της προστασίας τους και επομένως η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) αποτελεί αναντίρρητο δικαίωμα και υποχρέωση όχι μόνον των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών περιήγησης της φύσης, καθώς και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΕΤΟΙΚ στοχεύει να προσφέρει ένα ελεύθερο και άμεσα προσβάσιμο «βήμα» ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις διαχείρισης και προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.

Οι δράσεις του Έργου περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία πλατφόρμας εθελοντών στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται και θα σημειώνουν παρατηρήσεις βελτίωσης και προτάσεις για να ενισχυθεί η προστασία της περιοχής ώστε η ΜΔΠΠ (ή ο φορέας διαχείρισης μέχρι να ενεργοποιηθούν οι νέες Μονάδες) να διαμορφώσει ανάλογα τις αποφάσεις του. Η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει online συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις.
  • Τη δικτύωση των τοπικών φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να ενθαρρυνθεί η από κοινού δράση τους για την προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση τους στις δημόσιες αρχές της περιοχής οι οποίες διαχειρίζονται την προστατευόμενη περιοχή.
  • Τη διοργάνωση Ημερίδας στην περιοχή του Μεσολογγίου, στην οποία θα προσκληθούν περιβαλλοντικές ΜΚΟ και δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητα στις προστατευόμενες περιοχές να συζητήσουν το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος και τη συνεισφορά και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην επίλυση του.
  • Τη διοργάνωσή εθελοντικών δράσεων καθαρισμού, με τη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή του δικτύου τοπικών φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Διαβάστε τα άρθρα μας για τις δράσεις καθαρισμού που έχουμε οργανώσει στην παραλία του Λούρου και στη λίμνη Τριχωνίδα.
  • Τη δημιουργία Σύντομου Οδηγού Συμμετοχής των Πολιτώνσε αποφάσεις που αφορούν διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών, ο οποίος θα αποτελέσει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τις συμμετοχικές διαδικασίες, την κινητοποίηση της κοινωνίας των Πολιτών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και τη χρήση της πλατφόρμας.

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να δώσουν μια ώθηση στο ξεκίνημα μιας ευρύτερης προσπάθειας για την εμπλοκή όλων των πολιτών που ζουν, εργάζονται η επισκέπτονται τις προστατευόμενες περιοχές στη διαχείριση και προστασία των περιοχών αυτών.