Το έργο «Φύλακες της Φύσης: Ενεργοί Πολίτες για την Αειφόρο Διαχείριση και Διαφύλαξη Προστατευόμενων Περιοχών» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρία Οικοτουρισμού (ΕΛ.ΕΤ.ΟΙΚ.)

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.

Το Έργο ανταποκρίνεται σε μια πάγια ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες λόγω της μεγάλης οικολογικής τους αξίας. Η διαχείριση των περιοχών αυτών αποτελεί το κλειδί της προστασίας τους και επομένως η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) αποτελεί αναντίρρητο δικαίωμα και υποχρέωση όχι μόνον των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών περιήγησης της φύσης, καθώς και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΕΤΟΙΚ στοχεύει να προσφέρει ένα ελεύθερο και άμεσα προσβάσιμο «βήμα» ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις διαχείρισης και προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.

Οι δράσεις του Έργου περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία πλατφόρμας εθελοντών (συνδεδεμένη με το website της ΕΛΕΤΟΙΚ), στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται και θα σημειώνουν παρατηρήσεις βελτίωσης και προτάσεις για να ενισχυθεί η προστασία της περιοχής ώστε η ΜΔΠΠ (ή ο φορέας διαχείρισης μέχρι να ενεργοποιηθούν οι νέες Μονάδες) να διαμορφώσει ανάλογα τις αποφάσεις του. Η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει online συζητήσεις και διαβουλεύσεις με την τοπική ΜΔΠΠ. Οι δυνατότητες της πλατφόρμας θα αξιολογηθούν πιλοτικά στην προστευόμενη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων.
  • Τη διοργάνωση Ημερίδας στην Αθήνα, στην οποία θα προσκληθούν περιβαλλοντικές ΜΚΟ και δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητα στις προστευόμενες περιοχές να συζητήσουν τις συμμετοχικές διαδικασίες και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους.
  • Τη δημιουργία Σύντομου Οδηγού Συμμετοχής των Πολιτών σε αποφάσεις που αφορούν διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών, ο οποίος θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα, ως εκπαιδευτικό υλικό για τις συμμετοχικές διαδικασίες και τη χρήση της πλατφόρμας.

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να δώσουν μια ώθηση στο ξεκίνημα μιας ευρύτερης προσπάθειας για την εμπλοκή όλων των πολιτών που ζουν, εργάζονται η επισκέπτονται τις προστατευόμενες περιοχές στη διαχείριση και προστασία των περιοχών αυτών.