Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού

Φύλακες της Φύσης – Ταΰγετος

«Φύλακες της Φύσης: Ανάδειξη και αποκατάσταση μονοπατιών στη Δυτική Μάνη – Ταΰγετος»
Η δράση υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα, Costas M. Lemos Foundation στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης” που συγχρηματοδοτούν 8 κοινωφελείς οργανισμοί.
Με την πρωτοβουλία αυτή επιθυμούμε να συμβάλουμε στην ενεργοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες λόγω της μεγάλης οικολογικής τους αξίας, όπως τα Εθνικά Πάρκα και οι περιοχές Natura.
Τα ορεινά οικοσυστήματα και συγκεκριμένα ο Ταΰγετος αποτελεί το πεδίο δράσης αυτής της παρούσας πρωτοβουλίας. O Ταΰγετος είναι η υψηλότερη οροσειρά της Πελοποννήσου με την κορυφή του να βρίσκεται σε υψόμετρο 2.407 μέτρων, ένα μοναδικό περιβάλλον με τεράστια φυσική αξία σημαντικό τμήμα του οποίου περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο περιοχών NATURA 2000. Στο Δήμο Δυτικής Μάνης, στην ευρύτερη περιοχή της Καρδαμύλης, ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών έχει αποτυπωθεί σε χάρτες ορεινών διαδρομών και το επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες φυσιολάτρες. Από το 2010 διοργανώνεται ο ετήσιος ορεινός Μαραθώνιος αγώνας με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών.
Οι δράσεις οι οποίες προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 περιλαμβάνουν:

1. Αποκατάσταση με εργασίες καθαρισμού τμήματος του υπάρχοντος δικτύου μονοπατιών σε μήκος 7χλμ. μικτής διαδρομής (μονοπάτι, καλντερίμι, χωματόδρομος) στην περιοχή Φαράγγι Βιρού (από Τσέρια έως Αγία Σοφία). Η αποκατάσταση θα γίνει με τη συμμετοχή εθελοντών από τοπικά περιβαλλοντικά σωματεία και με την υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Μάνης. Την οργάνωση και ενεργοποίηση των εθελοντών θα υποστηρίξει το τοπικό σωματείο ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης. Προβλέπεται να αποκατασταθούν συνολικά Με τη δράση, το μονοπάτι θα προστεθεί στο υπάρχον δίκτυο με σκοπό τη δημιουργία μεγάλης κυκλικής πεζοπορικής διαδρομής.

2. Δράσεις προβολής και ανάδειξης του δικτύου ορεινών μονοπατιών στον Ταΰγετο Δυτικής Μάνης.
Α) έκδοση δίγλωσσου φυλλαδίου για την ανάδειξη του δικτύου ορεινών μονοπατιών στον Ταΰγετο Δυτικής Μάνης το οποίο θα διανέμεται από τις τουριστικές μονάδες της περιοχής και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες τους.
Β) διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της περιοχής στον τουριστικό τομέα και άλλες επικοινωνιακές δράσεις προβολής τις οποίες θα υποστηρίξει η τοπική συνεταιριστική επιχείρηση A+A teleia Kalamata.

3. Ευαισθητοποίηση επισκεπτών ορεινών μονοπατιών. Δημιουργία και διαδικτυακή έκδοση του «Οδηγού Καλού Επισκέπτη» για τα ορεινά οικοσυστήματα. Η έκδοση με τη μορφή ηλεκτρονικού 12σελιδου booklet θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδες επαγγελματιών στον τουριστικό τομέα της περιοχής αλλά και σε ιστοσελίδες επιχειρήσεων ορεινού τουρισμού σε όλη τη χώρα.

 

“Οι ενέργειες μας υποστηρίζονται σε ότι αφορά στο χαρτογραφικό υλικό από τον ιστότοπο topoguide.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τα μονοπάτια και το φυσικό περιβάλλον για την περιοχή της δράσης Φύλακες της Φύσης-Ταΰγετος θα βρείτε στην ενότητα  Καρδαμύλη.